Beuvenroute wandelen in Someren

(5,0 km)

De Beuvenroute start aan de rand van Lierop in het gehucht Moorsel nabij de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke Van Moorsel. Volg de bordjes B…

De Beuvenroute start aan de rand van Lierop in het gehucht Moorsel nabij de parkeerplaats van Boscafe Pastoorke Van Moorsel. Volg de bordjes Beuvenroute. Er is een korte route (5 km) en een lange route (10 km).  De korte route gaat vanaf het startpunt richting het Beuven en loopt via het Starven weer terug naar het startpunt. De lange route (10 km) gaat ook richting het Beuven maar gaat in een zuidelijke richting langs het Grafven naar de Hoenderboompaal. Vervolgens loopt de route in westelijke richting over een knuppelbrug en daarna langs de Peelrijt. Bij de Beuvenlaan gaat de route naar het noorden richting Moorsel. De route loopt hier door de heide en over stuifzand richting het Starven. Deze route kan ook gecombineerd worden met de Witvenroute of de Bontvenroute. De gratis folder van deze Beuven-wandelroute met een routekaartje en beschrijving van alle objecten is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt Someren, of klik op onderstaande knop; "Bekijk routefolder"

Dit ga je zien

Startpunt: Boscafe Pastoorke van Moorsel
Moorsel 1
5715PX Lierop
Eindpunt: Boscafe Pastoorke van Moorsel
Moorsel 1
5715PX Lierop

Beschrijving

Startpunt: Boscafe Pastoorke van Moorsel
Moorsel 1
5715PX Lierop

BEUVENROUTE

Start; De route start aan de rand van Lierop in het gehucht Moorsel nabij de parkeerplaats van Boscafé Pastoorke Van Moorsel. Volg de bordjes Beuvenroute. Er is een korte route (5 km) en een lange route (10 km)

Beschrijving;  De korte route (5 km) gaat vanaf het startpunt richting het Beuven en loopt via het onderduikerskamp Dennenlust weer terug naar het startpunt. De lange route (10 km) gaat ook richting Beuven en onderduikerkamp Dennenlust maar gaat ook langs de Vleutloop en richting natuurgebied Sang en Goorkens.

Buurtschap Moorsel;  Moorsel is ontstaan als ontginning in de 12de eeuw. Heidegebied is in de tijd omgevormd tot landbouw- en woongebied. De ontginning was destijds geheel omheind door een aarden wal met dichte begroeiing. Binnen deze wal lag de hoeve Moorsel met diverse bijgebouwen, een groot akkergebied en daarnaast een moerasbos. Daar ontspringt de Vleutloop. In dit natte gedeelte was veen of moer aanwezig. Moorsel dankt haar naam aan; een ontgonnen bos bij het moer(moor). De hoeve Moorsel werd in1698 opgesplitst in 2 boerderijen. In 1776 werd een 3de boerderij gebouwd. In de 19de eeuw werd Moorsel verder opgesplitst tot 5 boerderijen. Alle boerderijen liggen bij elkaar rondom de plaats van de middeleeuwse hoeve.

Het Bosgebied bij Moorsel en Onderduikerskamp; Dit uitgestrekte bosgebied kenmerkt zich door de grote variëteit aan bossoorten op relatief korte afstand van elkaar. Het gebied herbergt enkele kleinere vennetjes, met zelfs een typische pingo-ruïne. Een pingo-ruïne is het restant van een vorstheuvel, ontstaan doordat onder het aardoppervlak een ijskern ontstaat die geleidelijk aangroeit en zo de aarde optilt. In het bosgebied bij Moorsel bevindt zich het restant (bakstenen oven) van het in 1943 gebouwde onderduikerskamp Dennenlust. Bij de bevrijding op 21 september 1944 verbleven daar dertig Nederlandse onderduikers. Ook aan vijftien gestrande geallieerde piloten bood Dennenlust een tijdelijke schuilplaats. Kort voor de bevrijding namen de onderduikers deel aan partizanenacties waarbij de Amerikaanse piloot Frank Doucette om het leven kwam. In 2014 is kamp Dennenlust helemaal gereconstrueerd en toegankelijk voor publiek.

De Strabrechtse heide met het Beuven; Na het bos geeft de wandeling een mooi uitzicht op de Strabrechtse Heide met het Beuven. De Strabrechtse heide en Lieropse Heide vormen een natuurgebied van 1850 hectare. Op het eerste gezicht lijkt het een onmetelijke vlakte van alleen struiken en heide, maar niets is minder waar. Rond de vennen groeien bijzondere planten zoals het waterlepeltje en de vleesetende zonnedauw. Ga eens door de knieën  om deze en andere mooie bloeiers te bewonderen. Grote kans dat u ook een van de libellensoorten ziet, een heikikker of misschien zelfs een rugstreeppad. Van oudsher werd de heide gebruikt voor het weiden van schapen. Ook werden wel plaggen gestoken die gebruikt werden in de stallen. Eeuwenlang werd de mest uit deze stallen gebruikt op het land. Met de uitvinding van kunstmest veranderde het landbouwsysteem. Grote stukken heide werden ontgonnen voor de land- of bosbouw. Om de heide te behouden, is beheer noodzakelijk via plaggen of begrazing. In ieder jaargetijde is een bezoek aan de heide de moeite waard, maar het allermooist is toch wel als de struikheide bloeit in augustus. Het Beuven is het grootste ven van Nederland en staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om een bijzondere plantengroei. Het ven wordt gevoed door de Peelrijt en heeft een afvoer via de Witte Loop naar de Kleine Dommel. Vanaf de vogelhut heeft men een goed overzicht van het mooiste punt van het ven. De grote Lieropse Heide sluit nauw aan bij de Strabrechtse heide en kenmerkt zich door de uitgestrekte heide met diverse vennencomplexen met prachtige vergezichten. In een gedeelte van dit gebied grazen tegenwoordig Schotse Hooglanders. Dit runderras is zeer geschikt om in natuurgebieden jaarrond als grote grazer te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig. Hooglanders voeden zich ook met planten die veel andere rundersoorten links laten liggen en door hun lange haar kunnen ze ook in de wintermaanden buiten blijven.

De Vleutloop en het natuurgebied Sang en Goorkens;  Bij Moorsel ontspringt de Vleutloop. Aan het begin van het traject is dit nog een heel klein beekje, dat in de zomer zelfs grotendeels opdroogt. Meer naar het noorden, voorbij de A67, wordt de waterloop geleidelijk aan groter. Ten noorden van het natuurgebied Sang en Goorkens komt de Vleutloop samen met de Goorloop. De Goorloop stroomt vanaf hier verder naar het noorden, dwars door Helmond en mondt uiteindelijk bij Beek en Donk uit in de Aa. Door zijn ligging is de Vleutloop geschikt om een ecologische verbindingszone te creëren tussen de natuurgebieden Sang en Goorkens en de Strabrechtse heide voor watergebonden planten en dieren. Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren hebben in 2017 twee natuurterreinen langs de Vleutloop ingericht die leefgebied bieden voor diverse planten en dieren. Op deze manier kunnen soorten zich van het ene natuurgebied naar het andere verspreiden. De Vleutloop is deels verlegd en er zijn verschillende landschapselementen aangebracht zoals flauwe oevers en houtwallen met bomen en struiken. Dit biedt leefgebied aan struweelvogels, amfibieën en oeverplanten. Het tussenliggende grasland zal geleidelijk aan ontwikkelen tot een kruiden- en faunarijk grasland. Sang en Goorkens is een waardevol natuurgebied van ca. 140 hectare groot. Van oudsher heeft het gebied bijzondere natuurwaarden die afhankelijk zijn van grondwater (kwel). Waterschap Aa en Maas, gemeente Geldrop-Mierlo en Staatsbosbeheer  hebben allerlei maatregelen genomen om de natuur in Sang en Goorkens te behouden, herstellen en beleven. Er komen veel zeldzame planten en dieren voor zoals diverse orchideeën, maar bijvoorbeeld ook de grote boterbloem, kleine ijsvogelvlinder, kleine bonte specht en zompsprinkhaan.

Eindpunt: Boscafe Pastoorke van Moorsel
Moorsel 1
5715PX Lierop

Kenmerken