Wandelroute Het Ommels Ommetje

(2.5 km)

De folders met route en tekst van Het Ommels Ommetje zijn verkrijgbaar in café “Ons Jantje” aan de Kluisstraat of kun je uitprinten. Ook vanaf Landgoed Kraneven kan gestart worden. Dit Ommetje is een kleine wandeling door het centrum van Ommel. De afstand is slechts 2,5 kilometer. Je kunt ook voor een langere route kiezen met een omweg door de natuur. Dan is de lengte 5 km. De keuze maak je tijdens de route. Tijdens de wandelling vertellen wij je over de historie van ons dorp. Van het verleden naar het heden. Het routekaartje staat achterin. Even vooraf: Tijdens deze tocht ben je verkeersdeelnemer. Hou je aan de verkeersregels. Deelname is op eigen risico. Honden aan de lijn en laat a.u.b. en geen rommel achter. Veel plezier!
De route start tegenover het café vanaf het informatiebord, knooppunt 46 van fietsroutenetwerk De Peel. 

De folders met route en tekst van Het Ommels Ommetje zijn verkrijgbaar in café “Ons Jantje” aan de Kluisstraat of kun je uitprinten. Ook vanaf Landgoed Kraneven kan gestart worden. Dit Ommetje is een kleine wandeling door het centrum van Ommel. De afstand is slechts 2,5 kilometer. Je kunt ook voor een langere route kiezen met een omweg door de natuur. Dan is de lengte 5 km. De keuze maak je tijdens de route. Tijdens de wandelling vertellen wij je over de historie van ons dorp. Van het verleden naar het heden. Het routekaartje staat achterin. Even vooraf: Tijdens deze tocht ben je verkeersdeelnemer. Hou je aan de verkeersregels. Deelname is op eigen risico. Honden aan de lijn en laat a.u.b. en geen rommel achter. Veel plezier!
De route start tegenover het café vanaf het informatiebord, knooppunt 46 van fietsroutenetwerk De Peel. 

1; De oude Kapel; In Ommel werd rond 1400 een ivoren Mariabeeldje gevonden. Veel belangstellenden uit de omgeving kwamen bidden bij het beeldje. Inwoners hadden het in een houten kastje op een paal geplaatst. Een betere plek was gewenst maar bracht ook kosten met zich mee. Jan van Haven, een schipper op zee, verkeerde in nood en bad om hulp. Toen zijn gebeden verhoord werden beloofde hij een kapel te bouwen te Ommel. En zo geschiedde. Op de plek van het startpunt van de wandelroute, op het huidige plein werd in 1444 onderstaande Rooms-Katholieke kapel ingezegend. Het Mariabeeldje kreeg hierin een prominente plek. 
De kapel werd enkele keren verbouwd en groeide in 1900 uit tot een parochiekerk met toren. De kerk werd in de Tweede Wereldoorlog dusdanig kapot geschoten dat hij verder afgebroken moest worden. In 1963 is de huidige moderne kerk in gebruik genomen. Op uw route komt u hier straks langs en is er de mogelijkheid om het Mariabeeldje te bewonderen. 
Volg uw route langs de Jeu de Boules baan naar de andere kant van het plein. Steek voorzichtig over naar het kunstwerk in de vorm van een boom. 

2; Een bijzonder kunstwerk. “De Boomfontein”. Dit kunstwerk is gemaakt door wijlen Charles Vergouwen uit Tilburg. Het is een levensboom. Kinderen van de basisschool hebben van hun handen afdrukken laten maken die de bladeren vormen aan het uiteinde van de takken. De saamhorigheid en verbondenheid met Ommel zijn geworteld in de aarde. Het stromende water vormt de levensader van deze kleine gemeenschap. Ga vervolgens iets naar rechts en loop verder over de parallelweg van de Kloosterstraat. Aan uw linkerzijde is een grasveld met bomen. 

3; Ter hoogte van dit grasveld stond enkele eeuwen lang het zuster klooster ‘Maria Schoot’. Waar u loopt was de oude weg tussen de huizen rechts en het 80 meter lange klooster links van de weg. Het klooster werd in 1539 gesticht door Marieke van de Goor. Het laatst overgebleven gedeelte van het klooster werd in 1922 verwoest door een hevige brand waardoor maar liefst 6 families dakloos werden. Dit gedeelte van het klooster werd gebouwd in 1626. Ten tijde van de brand in 1922 werd het klooster bewoond door het gezin van Lambert Berkvens en het gezin van Antonius van Bussel. Het brandde tot de grond toe af. Vervolg route. 

4; Even verderop ziet u aan uw rechterhand een wit kerkje. Tussen 1945 en 1963 heeft dit witte gebouw dienst gedaan als kerk. Deze noodkerk was vroeger een pakhuis van de Boerenbond. Het werd gebouwd in 1925. In de oorlog werd de oude kerk dusdanig kapot geschoten dat het niet meer loonde om deze nog opnieuw op te bouwen. Met de afgebikte stenen van de oude kerk werd het boerenbondsgebouw omgetoverd tot deze mooie noodkerk. Het is nu een woonhuis en men kan er logeren in een van de bed & breakfast ruimtes. Tegenover het kerkje oversteken naar de Hogeweg. Deze weg was vroeger de doorgaande weg naar het aangrenzende dorp Vlierden.

5; Aan de linkerkant ziet u het kerkhof van Ommel. Het eerste kerkhof was bij de oude kapel. Het tweede lag aan de Kluisstraat en hier vinden we het huidige 
kerkhof. Toen de oude kerk van Ommel afgebroken werd na de oorlog, vond men drie graven onder de vloer. Een met het hoofd naar het altaar en 2 met het hoofd in de andere richting. Waarschijnlijk was dit de eerste rector van het klooster en haar 2 stichteressen. Zij zijn hier herbegraven. We volgen verder de Hogeweg. Direct na de bocht moet u een keuze maken voor de lange of korte route.
Voor diegene die niet bang zijn van een zandweg en een stukje natuur kunnen vanaf hier de verlengde route kiezen. Lees verder bij A---.
De korte route gaat na de bocht rechtdoor. Einde weg links en meteen weer rechts het voetpad in. Eind voetpad rechtdoor de Pastoor Vogelsstraat in. Einde weg linksaf in de Kluisstraat. Lees verder bij B---.
A---Ga na de bocht bij het kerkhof rechtsaf en volg ‘de Loo’. Ga in de scherpe bocht rechtsaf, de zandweg op.

6; Akkers ‘de hoge Loo’. Deze hoge akkers staan al honderden jaren bekend als de hoge Loo. Mogelijk heeft het Dorp Ommel mede hieraan zijn naam te danken. Ommel werd in archieven soms ook als Ommelo geschreven, wat rondom bos betekent. Bij het eerste klaphekje rechtsaf. We zijn hier aanbeland op het landgoed Kraneven. 

7; Kraneven. In vroegere tijden lagen op de Oostappense heide meerdere vennen. De grootste waren zuidelijk het ‘Scheefven’ en noordelijk daarvan het ‘Kraneven’. Het eerste ven werd uitgegraven voor zandwinning voor de nieuw aan te leggen E3 ofwel A67. Daarna werd het een recreatieplas. Het ‘Kraneven’ veranderde in een camping en momenteel in een landgoed. De paden met doorloop hekjes waarover u nu loopt behoren allemaal tot dit Landgoed. Volg aan het einde van dit pad de bocht naar links. Houdt verderop op de splitsing links aan.Einde pad linksaf en bij de volgende splitsing weer links aanhouden. Vervolgens rechtdoor tot bij het eerste doorloop 
poortje aan de rechterkant. Ga hier het bos in door ‘Heksenpaadje’.

8; het Heksenpaadje. Dit korte kronkelige pad was vroeger veel langer. Waarom het zo heet weet niemand meer. Wel weten we dat de schooljeugd en de kerkgangers van het gehucht Oostappen hier vroeger door naar Ommel liepen. De naam werd toen ook al gebruikt. Ook weten we dat aan het begin van de vorige eeuw, er een 
zogenaamde heks gewoond heeft op Oostappen. Mogelijk had de bijnaam ‘Mie de heks’ meer te doen met uiterlijk of verzorging dan met iets anders. Aan het einde van het Heksenpaadje gaan we linksaf. Iets verderop ziet u aan uw rechterzijde restaurant ‘de hoge Loo’ van landgoed Kraneven. Hier kunt u, indien geopend, genieten van een kopje koffie. Tegenover het restaurant vervolgt u de route over het bruggetje aan de linkerkant. Daarna rechtsaf. Volg het pad langs de akkers. Bij een grote ijzeren poort volgt u het pad linksaf. Ga vervolgens aan het einde bij het doorloophekje rechtsaf richting Ommel. Bij de verharde weg loopt u rechtdoor. In de bocht van de Kluisstraat linksaf.
B---

9; Op Kluisstraat nr. 15 ziet u het ‘Mariahofke’ Dit was vroeger de kleuterschool. Dit pand is nu bewoond. Ga meteen na dit gebouw rechtsaf het schoolpaadje in. Aan het eind van dit paadje linksaf, om de huidige basisschool heen, de Dionysiusstraat in.

10; Langs school en Mariakapelletje; De eerste lagere school van Ommel begon in 1885 op bijna dezelfde plek. Het kapelletje aan de rechterkant van de weg werd door de oprichter Pastoor Vogels ‘Ons Moeder’ genoemd. Het was een ode aan zijn moeder met waarschijnlijk een dikke knipoog naar ‘moeder Maria van Ommel’. De hoofdingang van de oude school was recht tegenover dit kapelletje. Aan het einde van de weg steken we over naar het kerkplein.

11; Oorlogsmonument buiten de kerk.
Meteen links op het kerkplein, aan de straatkant, staan alle Ommelse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vernoemd in een klein gedenkmonument.                     

12; Het Mariabeeldje in de kerk.
Links voor in de kerk is de Maria-troon. Te midden in een kunstwerk is het ivoren Mariabeeldje te bezichtigen wat ergens tussen het jaar 1000 en 1200 vervaardigd is. Een Byzantijns beeldje, waarschijnlijk in het huidige Istanboel gemaakt. Mogelijk is het met de kruistochten mee naar Brabant gekomen. In Ommel heeft het al ruim 600 jaar gezorgd voor vele pelgrims die nog dagelijks in de kerk komen voor een moment van rust en bezinning. De vele brandende kaarsen getuigen hiervan. Nadat u de kerk weer uit komt gaan we linksaf over het kerkplein, voor de klokkentoren door naar het aangrenzende processiepark.

13; Processiepark ‘Mariaoord’.
Dit processiepark is in 1914 opgericht voor de vele pelgrims die naar Ommel kwamen. Hier kon men met veel personen tegelijkertijd de kruisweg bidden of naar de preek van een geestelijke luisteren. De 14 kruiswegstaties zijn in kleine kapelletjes uitgebeeld en staan in een buitenring in het park. De namen van de schenkers van de staties staan allemaal in de zijkant. Er is in 1932 ook een binnenring bijgekomen. Dit zijn 6 kapelletjes met unieke zandstenen voorstellingen die de geschiedenis van het wonderbeeldje van Maria in Ommel uitbeelden. In een later stadium is ook de Mariagrot gebouwd naar het voorbeeld van Lourdes. Van hieruit werden er 
preken en openluchtmissen gehouden. Vooral in de Meimaand -Mariamaand- vinden deze buitenmissen nog steeds plaats. Evenals processies met een plechtig lof. Deze vinden tegenwoordig plaats aan de achterzijde van de kerk. De zogenaamde buitenkerk.

14; Het witte tramstation. 
Schuin tegenover de ingang van het park lag vroeger dit tramstation vanwaar vele pelgrims naar het processiepark en naar de kerk trokken. Vaak ook in georganiseerd verband. Regelmatig haalde hierbij de Ommelse fanfare de groepen af en begeleidde hen muzikaal en in langzame processiepas naar park of kerk. De route loopt door het park achter de kerk om. Daarna vervolgt u de weg rechts, van de kerk af naar de Jan van Havenstraat. Hier gaat u rechtsaf. Bij de splitsing links aanhouden. Meteen na de splitsing ziet u aan de linkerkant van de weg een ander oorlogsmonument.

15; Oorlogsmonument.
Dit monument is opgericht voor de slachtoffers die tegenover dit monument in een provisorische schuilkelder zaten waar een granaat insloeg. 10 Kinderen van 2 families werden hierbij gedood. De moeder die in een klap 6 van haar kinderen verloor is later zo men zegt van verdriet gestorven. Dit drama vond plaats in een hevige strijd tijdens operatie Market Garden. In het centrum van Ommel werden 75% van alle huizen kapot geschoten.Van hieruit draaien we weer om en lopen terug naar het einde van deze straat.

16; Pastorie.
Net voor de kruising staat aan de linkerzijde de pastorie. Toen Ommel in 1882 een zelfstandige parochie werd moest er natuurlijk ook een pastoorswoning komen. Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog wel flink beschadigd geraakt maar werd toch weer opgebouwd en doet nog altijd dienst als pastorie. Van hieruit de weg oversteken om bij het startpunt te komen.

Dit ga je zien

Startpunt:

Café Ons Jantje
Kluisstraat
5724 Ommel
Navigeer naar startpunt
1

Processiepark Ommel

Marialaan
5724 AB Ommel
Processiepark Ommel
2

Onze Lieve Vrouwe Presentatie kerk

Onze Lieve Vrouwe Presentatie kerk
Kluisstraat
5724 AD Ommel
Onze Lieve Vrouwe Presentatie kerk
3

Landgoed Kraneven

Landgoed Kraneven
Kranenvenweg 10
5724 PN Ommel
Landgoed Kraneven

Eindpunt:

Café Ons Jantje
Kluisstraat
5724 Ommel
Navigeer naar eindpunt

Beschrijving

Startpunt:

Café Ons Jantje
Kluisstraat
5724 Ommel
Navigeer naar startpunt

De folder met route en tekst van Het Ommels Ommetje zijn verkrijgbaar in café “Ons Jantje” aan de kluisstraat. Ook vanaf Landgoed Kraneven kan gestart worden. Dit Ommetje is een kleine wandeling door het centrum van Ommel. De afstand is slechts 2,5 kilometer. Je kunt ook voor een langere route kiezen met een omweg door de natuur. Dan is de lengte 5 km. De keuze maak je tijdens de route. Tijdens de wandelling vertellen wij je over de historie van ons dorp. Van het verleden naar het heden. Het routekaartje staat achterin. Even vooraf: Tijdens deze tocht ben je verkeersdeelnemer. Houd je aan de verkeersregels. Deelname is op eigen risico. Honden aan de lijn en laat a.u.b. en geen rommel achter. Veel plezier!
De route start tegenover het café vanaf het informatiebord, knooppunt 46 van fietsroutenetwerk De Peel. 

1; De oude Kapel; In Ommel werd rond 1400 een ivoren Mariabeeldje gevonden. Veel belangstellenden uit de omgeving kwamen bidden bij het beeldje. Inwoners hadden het in een houten kastje op een paal geplaatst. Een betere plek was gewenst maar bracht ook kosten met zich mee. Jan van Haven, een schipper op zee, verkeerde in nood en bad om hulp. Toen zijn gebeden verhoord werden beloofde hij een kapel te bouwen te Ommel. En zo geschiedde. Op de plek van het startpunt van de wandelroute, op het huidige plein werd in 1444 onderstaande Rooms-Katholieke kapel ingezegend. Het Mariabeeldje kreeg hierin een prominente plek. 
De kapel werd enkele keren verbouwd en groeide in 1900 uit tot een parochiekerk met toren. De kerk werd in de Tweede Wereldoorlog dusdanig kapot geschoten dat hij verder afgebroken moest worden. In 1963 is de huidige moderne kerk in gebruik genomen. Op uw route komt u hier straks langs en is er de mogelijkheid om het Mariabeeldje te bewonderen. 
Volg uw route langs de Jeu de Boules baan naar de andere kant van het plein. Steek voorzichtig over naar het kunstwerk in de vorm van een boom. 

2; Een bijzonder kunstwerk. “De Boomfontein”. Dit kunstwerk is gemaakt door wijlen Charles Vergouwen uit Tilburg. Het is een levensboom. Kinderen van de basisschool hebben van hun handen afdrukken laten maken die de bladeren vormen aan het uiteinde van de takken. De saamhorigheid en verbondenheid met Ommel zijn geworteld in de aarde. Het stromende water vormt de levensader van deze kleine gemeenschap. Ga vervolgens iets naar rechts en loop verder over de parallelweg van de Kloosterstraat. Aan uw linkerzijde is een grasveld met bomen. 

3; Ter hoogte van dit grasveld stond enkele eeuwen lang het zuster klooster ‘Maria Schoot’. Waar u loopt was de oude weg tussen de huizen rechts en het 80 meter lange klooster links van de weg. Het klooster werd in 1539 gesticht door Marieke van de Goor. Het laatst overgebleven gedeelte van het klooster werd in 1922 verwoest door een hevige brand waardoor maar liefst 6 families dakloos werden. Dit gedeelte van het klooster werd gebouwd in 1626. Ten tijde van de brand in 1922 werd het klooster bewoond door het gezin van Lambert Berkvens en het gezin van Antonius van Bussel. Het brandde tot de grond toe af. Vervolg route.

4; Even verderop ziet u aan uw rechterhand een wit kerkje. Tussen 1945 en 1963 heeft dit witte gebouw dienst gedaan als kerk. Deze noodkerk was vroeger een pakhuis van de Boerenbond. Het werd gebouwd in 1925. In de oorlog werd de oude kerk dusdanig kapot geschoten dat het niet meer loonde om deze nog opnieuw op te bouwen. Met de afgebikte stenen van de oude kerk werd het boerenbondsgebouw omgetoverd tot deze mooie noodkerk. Het is nu een woonhuis en men kan er logeren in een van de bed & breakfast ruimtes. Tegenover het kerkje oversteken naar de Hogeweg. Deze weg was vroeger de doorgaande weg naar het aangrenzende dorp Vlierden.

5; Aan de linkerkant ziet u het kerkhof van Ommel. Het eerste kerkhof was bij de oude kapel. Het tweede lag aan de Kluisstraat en hier vinden we het huidige 
kerkhof. Toen de oude kerk van Ommel afgebroken werd na de oorlog, vond men drie graven onder de vloer. Een met het hoofd naar het altaar en 2 met het hoofd in de andere richting. Waarschijnlijk was dit de eerste rector van het klooster en haar 2 stichteressen. Zij zijn hier herbegraven. We volgen verder de Hogeweg. Direct na de bocht moet u een keuze maken voor de lange of korte route.
Voor diegene die niet bang zijn van een zandweg en een stukje natuur kunnen vanaf hier de verlengde route kiezen. Lees verder bij A---.
De korte route gaat na de bocht rechtdoor. Einde weg links en meteen weer rechts het voetpad in. Eind voetpad rechtdoor de Pastoor Vogelsstraat in. Einde weg linksaf in de Kluisstraat. Lees verder bij B---.
A---Ga na de bocht bij het kerkhof rechtsaf en volg ‘de Loo’. Ga in de scherpe bocht rechtsaf, de zandweg op.

6; Akkers ‘de hoge Loo’. Deze hoge akkers staan al honderden jaren bekend als de hoge Loo. Mogelijk heeft het Dorp Ommel mede hieraan zijn naam te danken. Ommel werd in archieven soms ook als Ommelo geschreven, wat rondom bos betekent. Bij het eerste klaphekje rechtsaf. We zijn hier aanbeland op het landgoed Kraneven. 

7; Kraneven. In vroegere tijden lagen op de Oostappense heide meerdere vennen. De grootste waren zuidelijk het ‘Scheefven’ en noordelijk daarvan het ‘Kraneven’. Het eerste ven werd uitgegraven voor zandwinning voor de nieuw aan te leggen E3 ofwel A67. Daarna werd het een recreatieplas. Het ‘Kraneven’ veranderde in een camping en momenteel in een landgoed. De paden met doorloop hekjes waarover u nu loopt behoren allemaal tot dit Landgoed. Volg aan het einde van dit pad de bocht naar links. Houdt verderop op de splitsing links aan.Einde pad linksaf en bij de volgende splitsing weer links aanhouden. Vervolgens rechtdoor tot bij het eerste doorloop 
poortje aan de rechterkant. Ga hier het bos in door ‘Heksenpaadje’.

8; het Heksenpaadje. Dit korte kronkelige pad was vroeger veel langer. Waarom het zo heet weet niemand meer. Wel weten we dat de schooljeugd en de kerkgangers van het gehucht Oostappen hier vroeger door naar Ommel liepen. De naam werd toen ook al gebruikt. Ook weten we dat aan het begin van de vorige eeuw, er een 
zogenaamde heks gewoond heeft op Oostappen. Mogelijk had de bijnaam ‘Mie de heks’ meer te doen met uiterlijk of verzorging dan met iets anders. Aan het einde van het Heksenpaadje gaan we linksaf. Iets verderop ziet u aan uw rechterzijde restaurant ‘de hoge Loo’ van landgoed Kraneven. Hier kunt u, indien geopend, genieten van een kopje koffie. Tegenover het restaurant vervolgt u de route over het bruggetje aan de linkerkant. Daarna rechtsaf. Volg het pad langs de akkers. Bij een grote ijzeren poort volgt u het pad linksaf. Ga vervolgens aan het einde bij het doorloophekje rechtsaf richting Ommel. Bij de verharde weg loopt u rechtdoor. In de bocht van de Kluisstraat linksaf.
B---
9; Op Kluisstraat nr. 15 ziet u het ‘Mariahofke’ Dit was vroeger de kleuterschool. Dit pand is nu bewoond. Ga meteen na dit gebouw rechtsaf het schoolpaadje in. Aan het eind van dit paadje linksaf, om de huidige basisschool heen, de Dionysiusstraat in.

10; Langs school en Mariakapelletje; De eerste lagere school van Ommel begon in 1885 op bijna dezelfde plek. Het kapelletje aan de rechterkant van de weg werd door de oprichter Pastoor Vogels ‘Ons Moeder’ genoemd. Het was een ode aan zijn moeder met waarschijnlijk een dikke knipoog naar ‘moeder Maria van Ommel’. De hoofdingang van de oude school was recht tegenover dit kapelletje. Aan het einde van de weg steken we over naar het kerkplein.

11; Oorlogsmonument buiten de kerk.
Meteen links op het kerkplein, aan de straatkant, staan alle Ommelse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vernoemd in een klein gedenkmonument.                     

12;Het Mariabeeldje in de kerk.
Links voor in de kerk is de Maria-troon. Te midden in een kunstwerk is het ivoren Mariabeeldje te bezichtigen wat ergens tussen het jaar 1000 en 1200 vervaardigd is. Een Byzantijns beeldje, waarschijnlijk in het huidige Istanboel gemaakt. Mogelijk is het met de kruistochten mee naar Brabant gekomen. In Ommel heeft het al ruim 600 jaar gezorgd voor vele pelgrims die nog dagelijks in de kerk komen voor een moment van rust en bezinning. De vele brandende kaarsen getuigen hiervan. Nadat u de kerk weer uit komt gaan we linksaf over het kerkplein, voor de klokkentoren door naar het aangrenzende processiepark.

13; Processiepark ‘Mariaoord’.
Dit processiepark is in 1914 opgericht voor de vele pelgrims die naar Ommel kwamen. Hier kon men met veel personen tegelijkertijd de kruisweg bidden of naar de preek van een geestelijke luisteren. De 14 kruiswegstaties zijn in kleine kapelletjes uitgebeeld en staan in een buitenring in het park. De namen van de schenkers van de staties staan allemaal in de zijkant. Er is in 1932 ook een binnenring bijgekomen. Dit zijn 6 kapelletjes met unieke zandstenen voorstellingen die de geschiedenis van het wonderbeeldje van Maria in Ommel uitbeelden. In een later stadium is ook de Mariagrot gebouwd naar het voorbeeld van Lourdes. Van hieruit werden er 
preken en openluchtmissen gehouden. Vooral in de Meimaand -Mariamaand- vinden deze buitenmissen nog steeds plaats. Evenals processies met een plechtig lof. Deze vinden tegenwoordig plaats aan de achterzijde van de kerk. De zogenaamde buitenkerk.

14; Het witte tramstation. 
Schuin tegenover de ingang van het park lag vroeger dit tramstation vanwaar vele pelgrims naar het processiepark en naar de kerk trokken. Vaak ook in georganiseerd verband. Regelmatig haalde hierbij de Ommelse fanfare de groepen af en begeleidde hen muzikaal en in langzame processiepas naar park of kerk. De route loopt door het park achter de kerk om. Daarna vervolgt u de weg rechts, van de kerk af naar de Jan van Havenstraat. Hier gaat u rechtsaf. Bij de splitsing links aanhouden. Meteen na de splitsing ziet u aan de linkerkant van de weg een ander oorlogsmonument.

15; Oorlogsmonument.
Dit monument is opgericht voor de slachtoffers die tegenover dit monument in een provisorische schuilkelder zaten waar een granaat insloeg. 10 Kinderen van 2 families werden hierbij gedood. De moeder die in een klap 6 van haar kinderen verloor is later zo men zegt van verdriet gestorven. Dit drama vond plaats in een hevige strijd tijdens operatie Market Garden. In het centrum van Ommel werden 75% van alle huizen kapot geschoten.Van hieruit draaien we weer om en lopen terug naar het einde van deze straat.

16; Pastorie.
Net voor de kruising staat aan de linkerzijde de pastorie. Toen Ommel in 1882 een zelfstandige parochie werd moest er natuurlijk ook een pastoorswoning komen. Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog wel flink beschadigd geraakt maar werd toch weer opgebouwd en doet nog altijd dienst als pastorie. Van hieruit de weg oversteken om bij het startpunt te komen.

Eindpunt:

Café Ons Jantje
Kluisstraat
5724 Ommel
Navigeer naar eindpunt