What to do in Ommel

Processiedorp in De Peel

Hoewel Ommel al een veel oudere nederzetting was, hangt de ontwikkeling tot dit dorpje nauw samen met het fungeren van Ommel als bedevaartplaats.